ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 1.9.2019

Mateřská škola Chotěšov p.o., Lovosická 13, Chotěšov podle ust. § 165 odst. 2 písm. b) a ust. § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 34 odst. 3 školského zákona rozhodla, že k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2019 přijímá děti s registračním číslem žádosti: 01/19, 02/19 a 03/19.

Běhej, skákej, házej rád atletem se můžeš stát!

23.1.2013 se naše školka zapojila do projektu Českého atletického svazu.
http://www.atletikaprodeti.cz/