Oznámení o rozhodnutí

Přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023
Ředitelka Mateřské školy Chotěšov p.o. rozhodla v souladu s §34 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:
Seznam žadatelů:
Registrační číslo žádosti: 01/2022 nepřijato
Registrační číslo žádosti: 02/2022 přijato
Registrační číslo žádosti: 03/2022 nepřijato
Registrační číslo žádosti: 04/2022 přijato
Registrační číslo žádosti: 05/2022 přijato
Registrační číslo žádosti: 06/2022 přijato
Registrační číslo žádosti: 07/2022 přijato
Registrační číslo žádosti: 08/2022 nepřijato
Registrační číslo žádosti: 09/2022 nepřijato
Registrační číslo žádosti: 10/2022 přijato
Registrační číslo žádosti: 11/2022 přijato
Registrační číslo žádosti: 12/2022 nepřijato
Registrační číslo žádosti: 13/2022 přijato
Registrační číslo žádosti: 14/2022 přijato

Hlavní prázdniny 1.7. – 12.8.2022

Školka se otvírá v pondělí 15.8.2022. Ve čtvrtek 11.8. si objednejte jídlo (telefonicky, SMS zprávou nebo e-mailem) a sdělte, zda dítě přijde pouze na dopoledne nebo zda bude ve školce i odpoledne.

Co nás čeká:

* v úterý 28.6. poslední lekce předplaveckého výcviku v lovosickém bazénu (s sebou batůžek, pití, plavky, čepici, ručník) – dlouhovlasým holčičkám prosíme zaplést vlásky do copů, parádnice nechají doma řetízky a náramky – děkujeme
Na poslední hodinu plavání si děti s sebou mohou vzít jednu hračku do vody.

Děti, které na plavání nejezdí zůstanou doma.

Se Sokolem do života

V září 2020 se naše školka připojila do sokolského programu pro rozvoj pohybové gramotnosti u předškolních dětí. https://www.facebook.com/sesokolemdozivota/

Běhej, skákej, házej rád atletem se můžeš stát!

23.1.2013 se naše školka zapojila do projektu Českého atletického svazu.
http://www.atletikaprodeti.cz/