ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 1.9.2018

Mateřská škola Chotěšov p.o., Lovosická 13, Chotěšov podle ust. § 165 odst. 2 písm. b) a ust. § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 34 odst. 3 školského zákona rozhodla, že k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2018 přijímá děti s registračním číslem žádosti: 01/2018, 02/2018, 03/2018 a 04/2018.

Zápis

Ve středu 2.5.2018 od 9:30 do 10:30 hod.a ve čtvrtek 3.5.2018 od 15:00 do 16:00 hod. bude ve školce den otevřených dveří pro zájemce o zápis do MŠ pro školní rok 2018/2019. Rodiče si vyzvednou přihlášku, seznámí se s kritérii pro přijetí do MŠ a mohou si prohlédnout školku. S vyplněnou přihláškou (která bude vyplněná i lékařem) se s občanským průkazem a rodným listem dítěte dostaví k zápisu ve čtvrtek 10.5.2018 od 15:00 do 16:00 hod.

rekonstrukce MŠ

Vážení rodiče, vzhledem k situaci nebude možné v pondělí 4. září zahájit ve školce provoz a je třeba projednat náhradní řešení. Prosím Vás tedy ve středu 16. srpna v 17:00 hod. o informativní schůzku „u myslivců“ (budova ke které se dostanete po asfaltové cestě podél školky směrem k fotbalovému hřišti, hřbitovu, radiostanici a pořád dál do polí až na samý konec cesty). Fed.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 1.9.2017

Mateřská škola Chotěšov p.o., Lovosická 13, Chotěšov podle ust. § 165 odst. 2 písm. b) a ust. § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 34 odst. 3 školského zákona rozhodla, že k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2017 přijímá děti s registračním číslem žádosti: 01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017 a 09/2017.

Zápis

Ve středu 3.5.2017 od 9:30 do 10:30 hod.a ve čtvrtek 4.5.2017 od 15:00 do 16:00 hod. bude ve školce den otevřených dveří pro zájemce o zápis do MŠ pro školní rok 2017/2018. Rodiče si vyzvednou přihlášku, seznámí se s kritérii pro přijetí do MŠ a mohou si prohlédnout školku. S vyplněnou přihláškou (která bude vyplněná i lékařem) se s občanským průkazem a rodným listem dítěte dostaví k zápisu ve čtvrtek 11.5.2017 od 15:00 do 16:00 hod.