PUSA RUCE OČI UŠI
pozdravíme – poděkujeme – poprosíme
nemluvíme sprostě, nenadáváme kamarádům
o hračky se nehádáme – půjčujeme si je
pečlivě si je myjeme
neubližujeme si
pomáháme si
neničíme hračky
chráníme přírodu
při pozdravu se díváme do očí
nelžeme – oči nás prozradí
chráníme si je !!!
nesbíráme klacky
posloucháme paní učitelky
nasloucháme kamarádům
nekřičíme
do uší nic nestrkáme
Náš denní režim
6. 30 – 8. 00

 • scházení dětí
 • hry dle volby dětí
 • individuální práce s dětmi
 • skupinová zaměstnání (průběžná)

8. 00 – 8. 30

 • ranní cvičení, smyslové hry,
 • jazykové chvilky
 • hudební chvilky
8. 30 – 9. 00

 • hygiena, svačina

9. 00 – 9. 30

 • didakticky cílené činnosti
 • (frontální nebo skupinové)

9. 30 – 11. 15

 • pobyt venku
11. 15 – 12. 00

 • převlékání, hygiena, oběd

12. 00 – 14. 00

 • hygiena, odpočinek

14. 00 – 14. 30

 • oblékání, příprava na svačinu
14. 30 – 15. 00

 • odpolední svačina

15. 00 – 16. 00

 • odpolední zájmové činnosti
 • pokračování didaktických činností