ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 1.9.2015

Mateřská škola Chotěšov p.o., Lovosická 13, Chotěšov podle ust. § 165 odst. 2 písm. b) a ust. § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 34 odst. 3 školského zákona rozhodla, že k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2015 přijímá děti s registračním číslem žádosti: 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 07/2015 a 08/2015.