Pravidla

PUSA

pozdravíme – poděkujeme – poprosíme nemluvíme sprostě, nenadáváme kamarádům o hračky se nehádáme – půjčujeme si je

RUCE

pečlivě si je myjeme neubližujeme si pomáháme si neničíme hračky chráníme přírodu

OČI

při pozdravu se díváme do očí nelžeme – oči nás prozradí chráníme si je !!! nesbíráme klacky

UŠI

posloucháme paní učitelky nasloucháme kamarádům nekřičíme do uší nic nestrkáme

Náš denní režim

6:30 – 8:00

- scházení dětí
- hry dle volby dětí
- individuální práce s dětmi
- skupinová zaměstnání (průběžná)

8:00 – 8:30

- ranní cvičení, smyslové hry
- jazykové chvilky
- hudební chvilky

8:30 – 9:00

- hygiena, svačina

9:00 – 10:00

- didakticky cílené činnosti (frontální nebo skupinové)

10:00 – 11:15

- pobyt venku

11:15 – 12:00

- převlékání, hygiena, oběd

12:00 – 14:00

- hygiena, odpočinek

14:00 – 14:30

- oblékání, odpolední svačinka

14:30 – 16:00

- volné skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální činnosti